Ново сунце, 2017
HD  анимација

Шта је Сунце видело, 2017
HD  анимација

Љубазношћу
Zak Branicka Galllery, Berlin