Фото: E. Bornowsky

Белона (по Сaмјуелу Р. Дилејнију), 2005
3Д анимација, нагибни екран са звуком
11′, loop

Фото
Милан Краљ