Фото: Sunhi Mang

Стање постојања (Хаљина), 2016
метални рам, конац, столица и папир

Фотографија
Sunhi Mang