Фото: Биљана Ристивојчевић

У златном кавезу, 2018
дрво, метал, земља, платно, боја

Фотографија
Vladimir Popović