Фото: Claire Dorn

де-финиција/метод Чудо какофоније

2018, боја на платну

 

Фото

Милан Краљ