Фото: Olivier Peridy

Фото
Pierre Leguillon

(детаљ са поставке у The Centre of Hell, Thiers, 1997)

Салон трансформације, 2018
Каури, (Од најлон чарапа до ранца и назад)
инсталација