Стад фајндер, 2017
луткина кућа, греде 2 x 4, доње рубље, инк-џет штампач, кабинет, материјал за флокирање, компактна флуоресцентна светиљка

Фотографија
Mathis Altmann

Љубазношћу
Freedman Fitzpatrick, Los Angeles