Фото: Радош Ружић

Увежбавање нестајања, 2018
уље на алуминијуму