Фото: Geraldine Belmont

Смех, 2017
крејон и маркер на папиру

Без наслова, 2018
крејон и маркер на папиру

Courtesy the artist