ЦРНИ МЕД, ПОГЛАВЉЕ VII, Invernomuto – музички програм на платоу ИСПОД БРАНКОВОГ МОСТА

Субота, 26. jун
ПЛАТО ИСПОД БРАНКОВОГ МОСТА
22.30 – 00.00 – Invernomuto, Црни Мед, Поглавље VII, 40 мин. – музички програм компонован за 58. Октобарски салон | Београдски бијенале

INVERNOMUTO (I)
Симон Бертуци, рођен 1983.
Симон Трабуки, рођен 1982.
Раде заједно као Invernomuto од 2003.

За уметнички дуо Invernomuto, покретне слике и звук су главна, али не и једина средства која користе у истраживању разних видова савременог живота, његових прича, културе и наратива. Њихови пројекти, који се често реализују у простору и времену као инсталације и перформанси, усмерени су на причу која се меша и мења, никада не завршава сама од себе, већ је увек отворена за нове варијације и развијање.

Пројекат Црни Мед. [Black Med], започет 2018. године, јесте платформа у току, чији је циљ пресретање путања које уписују звукови који пролазе Медитераном. Ово географско подручје, некада посматрано као флуидни ентитет који помаже формирању веза и размене, сада је место хуманитарне кризе и жестоког геополитичког сукоба. Поводом 58. Октобарског салона, Invernomuto ће истражити подручје Балкана и више звучних путања које пресецају Јадранско море, фокусирајући се на тему стварних и замишљених граница, тако присутну на целој изложби. Уметници ће представити пројекат преко перформанса и инсталације. Црни Мед, Поглавље VII (2021) јесте сесија слушања ди-џеј сета уз низ пројектованих слајдова са теоријским текстовима и пропратним причама о музичким нумерама, груписаним по елегичним темама. Сесије истражују различита путовања покрета звука, додирујући теме као што су алтернативне употребе тех нологије, миграције, периферије и хибридне врсте. Звучна инсталација Black Med, Београд (2021) је бета верзија blackmed.invernomuto.info – веб-платформе која треба да буде покренута на јесен 2021. године и дизајнирана за извођење музичке архиве Black Med. Језгро пројекта је алгоритам који се може поигравати нумерама и емитовати бескрајни стрим. Систем је отворен и свако може у њега учитати нове звукове: циљ је повећавати архиву, Black Med магму, која се непрестано шири.